bài học về phỏng vấn tìm việc

Làm cách nào để biến câu trả lời phỏng vấn thành câu chuyện khó quên?

2016-09-25-1-tell-me-your-story

Đây là giai đoạn bạn cần “gói ghém” các thứ lại. Mỗi câu chuyện đều có một kết thúc để hóa giải mọi thứ. Đừng làm cho các tình