bản chất của nhà tuyển dụng

Kinh nghiệm tìm việc 2017: Có nên phỏng vấn cùng lúc nhiều nơi hay không?

8c974624521bd3bd5721922b054d42bb

Cho dù công việc mới không phù hợp với sở trường của bản thân, thì cũng đừng nên vội từ bỏ. Hãy thử sức ở môi trường mới một