bí kíp trả lời câu hỏi phỏng vấn của nhà tuyển dụng

“Bí kíp” trả lời câu hỏi phỏng vấn: Điểm yếu của bạn là gì?

bi-quyet-phong-van

Dù chúng tôi khuyên bạn nên thành thật, bạn không nên quá thành thật. Bạn phải cân nhắc những điểm yếu nào không ảnh hưởng đến cơ hội việc