bí quyết thương lượng lương

Bí quyết thương lượng lương như thế nào để bạn hài lòng?

ed2010salary_1-thumbnail

Đừng bao giờ kết thúc buổi phỏng vấn bằng một câu hỏi về lương bổng. Hầu hết các NTD đều kết thúc buổi phỏng vấn của họ bằng cách