các viết thư tìm việc ấn tượng

Làm cách nào để viết thư tìm việc thu hút nhà tuyển dụng?

application3

Hãy mở đầu bằng cách nêu rõ tên người nhận thư, ví dụ “Kính thưa bà Smith” thay vì viết mơ hồ là “Thưa ông/bà” hay “Gửi người liên