cách gửi email tìm việc

Những kinh nghiệm cực kì quan trọng khi gửi email tìm việc

2016-10-24-email-write

Cũng lưu ý đừng viết hoa toàn bộ nội dung, vì cách trình bày email này tạo ấn tượng như bạn đang hét lên. Email là một công cụ