cách tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng

Bạn cần làm gì để tỏa sáng trong lần phỏng vấn xin việc sắp tới?

1-1038x576

Khi bạn trình bày một vấn đề gì, hãy làm theo 3 bước sau: nói về một vấn đề bạn gặp phải để NTD nắm bắt tình huống, sau