cách tạo hồ sơ xin việc ấn tượng cho nhà tuyển dụng

Tạo hồ sơ xin việc ấn tượng: Có cần đem thành tích vào hay không? ( Phần 1 )

ky-nang-viet-thu-xin-viec

Tuy nhiên, chỉ mô tả về công việc thì chưa đủ. Nếu có nhiều người ứng tuyển có kinh nghiệm giống nhau thì NTD sẽ thấy phát ngán và

Tạo hồ sơ xin việc ấn tượng: Sức mạnh ngôn từ là gì, cần thiết hay không? ( Phần 2 )

cv-writing-template-career-change-job-application-list

Tuy nhiên, bạn cũng lưu ý đừng chỉ dùng một phần thứ hai vì có nhiều khả năng người đọc hồ sơ của bạn ở những vòng đầu sẽ