cách tạo hồ sơ xin việc cho nhà tuyển dụng

Tạo hồ sơ xin việc ấn tượng: Sức mạnh ngôn từ là gì, cần thiết hay không? ( Phần 2 )

cv-writing-template-career-change-job-application-list

Tuy nhiên, bạn cũng lưu ý đừng chỉ dùng một phần thứ hai vì có nhiều khả năng người đọc hồ sơ của bạn ở những vòng đầu sẽ